Személyi adatvédelem elvei

Személyi adatvédelem elvei

 1. Bevezető rendelkezések 
 1. Az elvek alkalmazásában a következők értendők: 
 • Szolgáltató: ETA Hungary Kft., székhely: Építész utca 8-12., 1116 Budapest, Magyarország, adószám: 0109962363, nemzetközi adószám: HU14274619
 • Személyi adatok: név és vezetéknév, cég neve, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, postázási cím, IP cím, cookies, vállalkozói regisztrációs szám, vállalkozói adószám, 16 éves életkor eléréséről szóló információ   
 1. A Szolgáltató, mint a személyi adat kezelője értesíti a személyi adatok feldolgozásának a módjáról, mértékéről és a Résztvevő (alábbi meghatározás alapján) jogairól, amelyek személyi adatainak feldolgozásához kapcsolódnak.  
 2. A Szolgáltató a személyi adatok feldolgozásánál a következő jogszabály alapján cselekszik:  
   
 • 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (továbbiakban „Rendelet“)

 

 1. A résztvevő egy nem vállalkozó magánszemély, aki a Szolgáltatónál regisztrált „Garancia hosszabbítás“ szolgáltatásra.  
 2. A Szolgáltató egy jogi személy, aki „Garancia hosszabbítás” szolgáltatást biztosít. A fentiekkel kapcsolatban személyi adat feldolgozás történik:   
 • olyan mértékben, amely a „Garancia hosszabbítás” szolgáltatáshoz kapcsolódik  
 • II. pontban rögzített célból

 

 1. Személyi adatok feldolgozásának a célja és időtartama 

 

 1. A Szolgáltató feldolgozza a személyi adatokat a következő okokból: 
  1. szolgáltatások nyújtása: a személyi adatok feldolgozása a szolgáltatás érvényességi időtartama alatt történik.
  2. jogi kötelezettség teljesítése: hibás teljesítéshez kapcsolódó kötelezettségek teljesítése, hátóságokkal, rendőrséggel, bírósággal való együttműködés: A Szolgáltató jogosult alap személyi, azonosítási és elérhetőségi adatok, termékekről szóló adatok, vevői kommunikációról szóló adatok (4 éven keresztül a garanciális időszak lejárata után) feldolgozására.
  3. Szolgáltató jogos érdekei, jogok védelme és Szolgáltató védett érdekei: hatékony védelem per esetén. A feldolgozás ideje 5 év a garanciális időszak lejárata után, amely a per időtartamával hosszabbítva van.

 

 1. A Szolgáltató a Személyi adatok kezelője.

 

 1.   Személyi adatok védelméről és feldolgozásáról szóló információ 

 

 1.  Ha a Résztvevő nem adja meg a személyes adatait, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás nem lehetséges. Az ehhez tartozó személyi adatokra szükség van konkrét szolgáltatás nyújtásához. 
 2. A II. pontban rögzített időtartam lejárata után a Szolgáltató által a személyi adatok ki lesznek törölve, vagy anonimizálva lesznek. 
 3. A résztvevő köteles a Szolgáltató számára csak a valós és pontos személyi adatait nyújtani. A pontos, helyes és hiteles személyi adatokért a Résztvevő felelős. A Szolgáltató a személyi adatokért felelőséget nem vállal. 
 4. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyi adatok jogtalan feldolgozása ne történjen meg.  
 5. A Szolgáltató jogosult a személyi adatokat harmadik személy részére továbbadni, a következő célokból: áru szállítása, reklamációk feldolgozása. 
 6. A személyi adatok feldolgozása elektronikus formában történik, nem automatizált módon. 

 

 1. Feldolgozáshoz kapcsolódó Résztvevő jogai 

 

 1. Személyi adatok védelméhez kapcsolódó Résztvevő jogai: 
  1. Szolgáltató által biztosított Résztvevő saját személyi adatokhoz való hozzáférés kérése;
  2. Személyi adatok javítása;
  3. Személyi adatok törlése;
  4. Személyi adatok korlátozása;
  5. Panasz nyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)
  6. Személyes adatok más adatkezelőre történő átruházása  
  7. Panasz nyújtása személyi adatok feldolgozása ellen 

 

 1. A Résztvevő a  IV. 1. pont szerint a jogait érvényesítheti kérelem benyújtásával az info@jvc-tv.hu email címen.
 2. 1. c) és d) pont szerinti jogot nem lehet érvényesíteni II. 1. a), b), c) pontokban foglaltak céljából és mértékében.
 3. Abban az esetben, ha a Résztvevő azt gondolja, hogy a Szolgáltató a személyi adatok olyan feldolgozását hajtja végre, amely veszélyezteti a Résztvevő privát életét, vagy ellentmondásban van a hozzátartozó jogszabályokkal, valamint a Személyi adatok a felhasználási cél értelmében nem helyesek, a következőt teheti:
  1. magyarázatot kérhet a Szolgáltatótól, az info@jvc-tv.hu e-mail címen
  2. panaszt tehet a feldolgozás ellen és az info@jvc-tv.hu e-mail címen kérheti a Szolgáltatótól, hogy hozza rendbe a bekövetkezett állapotot (pl. blokkolással, javítással, kiegészítéssel, vagy személyi adatok törlésével). A Szolgáltató azonnal eldönti, hogy jogos-e a panasz és erről informálja a Résztvevőt. Ha a Szolgáltató a panaszra nem reagál, a Résztvevő jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. Ezzel a rendelkezéssel nincs korlátozva a Résztvevő joga a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) közvetlen fordulni. 
 4. Ha a Résztvevő ebben a pontban meghatározott jogával él, a Szolgáltató köteles panasz benyújtása után 30 napon belül válaszolni.  
 5. Ha a Résztvevő bármelyik, IV. 1. szerinti joggal él, a Szolgáltató jogosult a Résztvevő igazolását kérni. A Személyi adatok hozzáférési kérelmét szükséges a Résztvevő e-mail címéről küldeni. Ha a kérelem más formában, vagy más e-mail címről lesz küldve, a Szolgáltató jogosult válaszlevélben a Részvevő igazolását kérni. Abban az esetben, ha az igazolás 14 napon belül nem történik meg, a IV. pont szerinti kérelem nem lesz elfogadva.
 6. A Szolgáltató jogosult ismételt és alaptalan kérelem benyújtása esetén megfelelő, az ehhez tartozó adminisztrációs költség kifizetését kérni.
 1. Záró rendelkezések
 1. Minden jogi kapcsolat, amely a Személyi adatok feldolgozása következtében jön létre, a Magyar Köztársaság jogszabályai alá tartozik, attól függetlenül, hogy honnan történt azokhoz a Személyi adatokhoz a hozzáférés. Esetleges, személyi adatok védelméhez kapcsolódó, Szolgáltató és Részvevő közötti perek a magyar bíróságokhoz tartoznak.
 2. Az adatokkal kapcsolatos személyi jogok miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz forduljon (https://naih.hu/ )!
 3. Az elvek érvényességének a kezdete: 2018. 05. 25.

Hol kapható a JVC